מחסנית 90 מ"מ


מחסניות 90 מ"מ יכולות לשמש לכרייה ומחצבות גדולות, ביקוע וחיצוב סלעים גדולים, כרייה סלקטיבית של עפרות בדרגה גבוהה, כריית מינרליים, פריצת צירים ועוד.

מחסניות 90 מ"מ דורשות חור קידוח בקוטר 115-127 מ"מ שניתן לקדוח באמצעות מכונת קידוח.

משקל מחסניות זמינות : 2000 גרם, 3000 גרם ו 4000 גרם