מחסנית 13 מ"מ

קוטר 13 מ"מ

משמש לעבודות חיצוב עדינות, חיצוב בתוך מבנה, סיתות, בולדרים, סילוק סלעים חופשים,טיפול בסלעים תקועים במגרסות, ועוד.

ניתן להשיג מחסנית 13 מ"מ משקל חומר פעיל 5 גרם, ומחסנית ארוכה יותר 10 גרם.