מהו NONEX?

המוצר NONEX והמוצר NXBURST הינם סימני מסחר לאותו מוצר, אותו הרכב מוצר.

המוצרים הפכו לשם נרדף לטכנולוגיות חיצוב וכריה בעולם.

הטכנולוגיה מבוססת על תרכובת כימית שאינה מתפוצצת ואינה מכילה חומרי נפץ, הסגורה בתוך מחסנית, המגיבה במהירות כאשר היא התערובת מקבלת ניצוץ חשמלי או ניצוץ מצינורית SHOCK TUBE נוצרת בעירה מהירה בתוך מחסנית הפריט ,החומר הופך לגז חנקן דו פחמני ואדים ויוצרים בכך הגדלת הנפח עד כדי ביקוע הסלעים ו/או הבטון ומביאים לשבירתו,ופיצולו. הנפחים גבוהים של גז, המורכבת בעיקר מחנקן פחמן דו חמצני ואדים.

השימוש המוצר מוזיל עלויות חיצוב על כל המשתמע מכך.

המוצר ניתן ליישום גם בטעינה בסיפונים, בשימוש ימי, ובכל עבודת הנדסה לרבות עבודה בשטח אורבני צפוף, וכן בתוך מבנים.

המחסניות בקטרים של מ13 ממ ועד 60 ממ, חיסכון בקידוחים וידע מראש עלות ביצוע פרוייקט, בשונה מחומרים אחרים לרבות חומרי נפץ קונבנציונלים שבו שינוים בסלע מעלים את הכמויות.

.