יישומים

חציבה וכרייה בטוחה בכל מתאר וסוגי הסלע והבטון בישראל.

חציבה בשטח בנוי - בשונה מפיצוצים בשיטה הקונבנציונלית, השימוש והתוצאות זהות רק ללא פיצוץ כלל, ללא זעזועי קרקע, ותופעות הדף אוויר, אין צורך בחוק אתר ובסייסמוגרף. העבודה קלה ובטוחה יותר.

כרייה במכרות ובמנהרות - לעיתים בעיות רבות נלוות לשימוש בחומרי נפץ במנהור, ובעיקר תופעות של תלונות ותביעות ביטוח כאלה ואחרות, עם המעבר לשימוש בנונקס התופעות ייפסקו והשימוש יהיה קל יותר ובטוח יותר לשימוש.

בולדרים וסלעים - די בקידוח אחד למטר מרובע והסלע מתפצל לאבנים קטנות המקלות את פינויו.