הכשרה

המחסניות קלות לשימוש, אך עם זאתיש להעמיק את הידע בשימוש מושכל ונכון במוצרים, לרבות ידע והעשרה בחיצוב וכרייה באופן כללי .

בהמשך נפעל לבצע הכשרות מסודרות לשימוש במוצרים והעשרה בתחומי חיצוב וגיאולוגיה וכן הנושאים הרלבנטים המשמשים חוצבחם וקבלנים בישראל.

ההכשרות יבוצעו במתווה עיוני ולאחר מכן מעשי כולל שימוש בחומרים בשטח.

ההדרכות יבוצעו ע"י מדריכים מקצועים לחיצוב וכרייה מדרום אפריקה, ובהמשך מחניכיהם בישראל.